Ceny za krajskou testaci

Termíny testací:

Termíny testací jsou inviduální a také se shodují s termíny klubových testací. Testaci je potřeba předem dohodnout s předsedou testační komise: 602 762 805

Ceny za krajskou testaci:

  pro členy sdružení FKHV pro nečleny sdružení
Za krajskou testaci **  1000,- 2000,-
Prodloužení platnosti průkazu HV: 400,- 600,-

** Cesťáky a náklady na dohledání informací můžeme účtovat samostatně.