Ceny za krajskou testaci

Za krajskou testaci 1000,-
Roční prodloužení platnosti průkazu HV: 300,-
Prodloužení průkazu HV z jiného klubu: 600,-

** Cesťáky a náklady na dohledání informací můžeme účtovat samostatně.

Celková částka u běžné testace nepřevýší       2 000,- Kč