Ceny za klubovou testaci a ekotestaci

Termíny testací:

Termíny testací jsou inviduální a také se shodují s termíny krajských testací. Testaci je potřeba předem dohodnout s předsedou testační komise: 602 762 805

Ceny za klubovou testaci:

(testace na historickou původnost)

rok výroby pro členy klubu pro smluvní kluby pro cizí
 0 – 1945 1 000,- 1 500,- 2000,-
1946 – 1985 1 000,-  2 000,- 3000,-
prodloužení platnosti  0,- 200,- 300,-

(bez dalších nákladů jako cestovmé, vyhledávání podkladů atd.)

Cena za ekotestaci:

cena bez ohledu na rok výroby

pro členy klubu pro smluvní kluby pro cizí
1000,- 2000,- 3000,-

(bez dalších nákladů jako cestovmé, vyhledávání podkladů atd.)