Ceny za klubovou testaci a ekotestaci

Termíny testací:

Termíny testací jsou inviduální a také se shodují s termíny krajských testací. Testaci je potřeba předem dohodnout s předsedou testační komise: 602 762 805

Ceny za klubovou testaci:

(testace na historickou původnost)

rok výrobypro členy klubu vccuhpro nečleny
 0 – 19891 000,-3000,-
Prodloužení platnosti 100,-200,-

(bez dalších nákladů jako cestovmé, vyhledávání podkladů atd.)