Ceny za klubovou testaci a ekotestaci

Termíny testací:

Termíny testací jsou inviduální a také se shodují s termíny krajských testací. Testaci je potřeba předem dohodnout s předsedou testační komise: 602 762 805

Ceny za klubovou testaci:

(testace na historickou původnost)

rok výroby pro členy klubu vccuh pro nečleny
 0 – 1989 1 000,- 3000,-
Prodloužení platnosti  100,- 200,-

(bez dalších nákladů jako cestovmé, vyhledávání podkladů atd.)