Něco o testacích

Testace

 Klubová testace má za úkol potvrdit historickou původnost vozidla a předchází testaci krajskou testační komisí.

Ekotestace má za úkol potvrdit historickou původnost vozidla a po úspěšné testaci se vozidlo zařadí do registru HV na příslušném úřadě vedoucí registr HV.

– vozidlo musí mít platnou STK (má-li vydanou RZ)

– nemusí mít platnou STK, jedná-li se o změnu vlastníka v tzv. depozitu

 Krajská testace má za úkol kontrolu technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.

 Obě testace probíhají zpravidla v jeden den na jednom místě.

 Vozidlo musí splňovat:

 –    věkový limit dle kodexu FIVA,  ( 30 let  pro rok 2019 = max. r.v. 1989 ) – nutno doložit dokumentací, TP nebo dle výrobních štítků

 –    označení vozidla  tzv. VIN musí být vyraženo či přiděláno na originálním štítku originálním způsobem a musí být čitelné a bez patrných stop po manipulaci. Vozidlo, které nemá číslo rámu nelze zaregidstrovat – většinou se použije číslo motoru ( nutno konzultovat s komisařem ).

 –    historické vozidlo nesmí být užíváno k běžnému provozu ani nesmí být užíváno ke komerčním účelům

 –    při focení na průkaz HV nesmí mít vozidlo přidělanou neplatnou registrační značku ( dovozovou, původní před zrušením atd.), v pozadí nesmí být jiné vozidlo nebo osoby. Pozadí musí být kontrastní, aby bylo možno rozeznat obrysy vozidla a jeho jednotlivé části.

 –   vozidlo musí být vyfoceno tak, jak bude provozováno po pozemních komunikacích ( např. dovybaveno světelnou rampou. )apod.

 –    vozidlo musí být v odpovídajícím technickém a optickém stavu.

Odpovídajícím stavem vozidla se rozumí zejména:

 1 –   původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem

 2 –   původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě z vybavení, které výrobce nabízel nebo prodával v období normálního provozu vozidla, původní nebo dobové poklice. Použití jiných kol či poklic je třeba doložit ( prospekty, katalog doplňků apod.) Vozidlo musí mít pneumatiky příslušné rychlostní a zátěžové kategorie např.: 180/65 R15 92H ( 92 = 630 kg, H = 210 Km/hod. )

 3 –   velmi dobrý technický stav a celková bezchybná funkčnost

 4 –   karoserie ( bez koroze, poškození, stop po havárii apod.)

 5 –   jednotný celistvý lak ( bez neodborně opravených míst, různých odstínů dané barvy, většího počtu oděrek a jiného poškození );  u původního laku, který ještě nikdy nebyl  přestříkáván je možná větší benevolence v zájmu zachování originality. V tomto případě je směrodatné individuální posouzení komisaři TK.

 6 –   povrchy chromovaných a hliníkových součástí bez kazů, matů, zachromované hloubkové koroze.

 7 –   není dovoleno nahrazení chromu stříbřenkou či barevnou napodobeninou chromu.

 8 –   znaky, emblémy a označení odpovídající danému modelu a roku výroby

 9 –   celková čistota karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé úniky olejů nebudou akceptovány)

 10 – interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně  spravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky)

 11 – nesmí být namontovány doplňky původem mimo dobu vzniku vozidla

 12 – stav brzdového systému, řízení a zavěšení kol musí být dokladován prohlídkou v odborném servisu nebo STK ( určí komisaři )

 13 – na vozidle nesmí být polepy, které nebyly dodávány výrobcem ( např.: reklamní od sponzorů ). Tolerují se jen polepy, které vyžadovali podmínky provozu ( např. CZ, nebo konstrukční rychlost )

POZOR!!! 

         Argumentace typu: „Já si teď jen dva měsíce pojezdím a auto hned půjde na kompletní repasi“ nebo “já si ty kola a zrcátka do týdne vyměním” jsou nepřijatelné. Testujte až když bude vůz zcela hotov! Testační komise odmítne majitele vozů, které nesplňují výše uvedené požadavky. Stejná kritéria platí i pro retestace již testovaných vozidel, které se provádí každý rok. Stroje postupem času stárnou a loňská úspěšnost při testaci nemusí být automaticky zárukou té letošní.  Bez doložení protokolu o tech. kontrole HV, z STK nebo z odborného servisu nebude vůz otestován resp. retestován.

 Připravte si:

 –     doklad o historii vozidla ( majitelé, významné osobnosti apod. )

 –     doklady o nabytí vozidla ( kupní smlouva apod.)

 –     doklady o technických a provozních údajích ( TP, servisní knížka, různá oficiální literatura, prospekty atd.). Nezbytně nutné je doložit rok výroby. 

 –     fotografie u  automobilů a motocyklů se sidecarem:  levoboční pohled přední a pravoboční pohled zadní

 –     fotografie u motocyklů (sólo) pravoboční a levoboční pohled 

 –     fotografie v počtu 6+6 ks (6 x 9 cm) pro klubovou i krajskou testaci a 1+1 ks (9 x 13 cm) na klubový průkaz.

 –     doklad o technickém stavu vozidla – u hydraulických a pneumatických brzdových soustav  z STK či jiné dílny vybavené brzdovými válci, ideální je klasické STK 

 –     předseda nebo některý z členů krajské tetační komise určuje rozsah prohlídky

 –     formulář „Žádost o provedení testování historického vozidla“

 –     doporučujeme aby si majitel prověřil, že vozidlo s tímto VIN  není v databázi motorových vozidel vedeno 

Na úřad si vezmete:

 –     doklad o uzavřeném povinném ručení

 –     správní poplatek je jako u přihlášení běžného motorového vozidla

 –     v každém kraji je jedno pracoviště, které se zabývá registrací historických a sportovních vozidel, majitel historického vozidla si musí registraci vyřídit na úřadě, který se vztahuje k jeho místu trvalého pobytu

 –     vyplněnou přihlášku k registraci historického vozidla potvrzenou žádost o provedení klubové a krajské textace

 –     1 pár fotografií ( 6 x 9 cm ) pro průkaz HV

 –     původní registrační doklady nebo doklad o vyřazení z registru vozidel jiného státu (není podmínkou)

 –     doklad totožnosti

Závěrem

Každý rok se do 31. května majitel s vozidlem dostaví ke klubové a následně i krajské komisi, aby se prohlídkou a zápisem potvrdila způsobilost pro další rok. Opět zde bude nutno předložit doklad o kontrole brzd – naše komise to vyžaduje minimálně jednou za dva roky. Předseda krajské komise potvrdí razítkem do průkazu historického vozidla jeho způsobilost pro další rok ( do 31.5. následujícího roku).

Pozor: 

Neprodloužený průkaz historického vozidla se považuje za nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Testační komise odevzdávají seznamy prodloužených průkazů HV na příslušné Krajské úřady.

Legislativa: Vyhláška o registraci historických vozidel: Sb. č.355 / 2006