Postup vyplnění žádosti o testování historického vozidla

Žádost o testaci historického vozidla je ke stažení  Žádost o testaci 2018

Tuto žádost si uložte na svém PC a poté můžete začít vyplňovat. Při vyplňování přímo na internetu se vyplněné údaje neuloží.

Mezi políčky k vyplnění se můžete posouvat tabulátorem, šipkou nebo myší. Některé rozevírací pole jsou pouze jako nápověda ( např. kategorie vozidla = zkratka a vysvětlení, ale zapisuje se pouze zkratka). V některých je nápověda – bývá označena “INFO”

Protože nikdo nikdy neví vše, je lépe kontaktovat některého testačního komisaře, který Vám určitě poradí když si nebudete jisti. Kdo Vám může poradit? – komisaři  – ( Zlínský kraj )

Bronislav Trusík     602 762 805 ( Hradiště)

Antonín Smažinka  606 861 496 ( Zlín )

V našem kraji preferujeme předběžné vyplnění a zaslání emailem předsedovi k posouzení a případnému doplnění jeho dotazů. Po takovémto předběžném doladění je testace již formalita založená na kontrole těchto údajů a skutečného stavu. Také odpadá luštění některých slov a čísel psaných rukou.

B.T.