Slovem

plakat-2016_all.jpg
časový rozvrh pro diváky

08:00 až 09:00 – příjezd vozidel na náměstí v UH
09:00 až 11:00 – výstava vozidel
09:00 až 09:30 – vystoupení skupiny historického šermu Memento Mori
09:00 až 12:00 – trenažér F1 pro mládež
09:00 až 11:00 – průjezdy historických kol
10:00 až 10:30 – vystoupení taneční skupiny s retro tanci
11:00  – komentovaný postupný odjezd účastníků

Uherský Brod 11:30 – 14:30 – moderovaná výstava na náměstí, plnění soutěžního prvku při odjezdu

časový rozvrh pro soutěžící

08:00 až 09:00 – příjezd vozidel a presentace na Domu Kultury
09:00 až 10:30 – výstava vozidel na náměstí v UH
10:30  – vyhodnocení soutěže elegance
10:45  – rozprava
11:00  – start z UH do I. etapy

oběd v Uherském Brodě

13:00 – start z Uherského Brodu do II. etapy
15:00 – 17:00 – příjezd do cíle, ubytování
17:00 – 18:00 – večeře
18:00  – vyhlášení + tombola
19:00  – volná zábava