Přihlášky-propozice-a-mapy-2020

 

Registrace zde:
Propozice_2020
Plakát
Mapa detail
Mapa trasy

– orientační

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. ročník Veteráni Moravským Slováckem 2020

 1. Akce

Slovácký Veteran Car Club Uherské Hradištěz.s., IČ 02205009 pořádá za podpory REC Group, KOVOZOO, Města Uherské Hradištějubilejní XX. ročník veteránské akce a jízdy historických vozidel „Veteráni MoravskýmSlováckem 2020“.

 

 1. Termín a místo konání

Sobota 22. srpen 2020, 9:00 hodin,Masarykovo náměstí Uherské Hradiště. V případě zhoršení epidemiologické situace a obnovení vládních opatření v boji proti koronaviru bude start mimořádně přesunut do areálu KOVOZOO Staré Město u Uherského Hradiště, kde bude omezený přístup veřejnosti. Aktuální informace budou vždy zveřejněny na webových stránkách www.vccuh.cz.

 

 1. Způsob jízdy a trať

Jízda je vedena po státních a místních komunikacích s asfaltovým nebo zpevněným povrchem za běžného silničního provozu v délce cca 80 km. Start: Masarykovo náměstí Uherské Hradiště, Zámek Buchlovice – Zámecká zahrada, Bzenec  – Zámecké vinařství, Strážnice, Blatnice pod Sv.Antonínkem, Letecké muzeum v Kunovicích, cíl areál KOVOZOO Staré Město. Podrobné údaje budou uvedeny v itineráři, který obdrží každý řidič před startem. V průběhu jízdy se budou plnit znalostní nebo dovednostní úkoly. Při prezentaci bude účastníkům předán itinerář s mapou a podrobnými informacemi o jízdě a jednotlivých úkolech.

 

 1. Účastníci

Zúčastnit se mohou všechna historická vozidla (motocykly i automobily) až do roku výroby 1945, která mají stálou RZ nebo platnou RZ HV. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout vozidla, která neodpovídají požadavkům na historickou původnost. Maximální počet účastníků je 90 vozidel.

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků i možnost změny celkového počtu účastníků.

Každý účastník podáním přihlášky prohlašuje, že se akce zúčastní na vlastní nebezpečí a v případě poškození sebe, členů posádky nebo vozidla nebude po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Dále prohlašuje, že nenese žádná zdravotní rizika ve formě na člověka přenosných a nakažlivých chorob.

 

 1. Prezence, technická přejímka a vybavení účastníků

Prezence proběhne v pátek 21. srpna 2020 od 16:30 do 18:00 hodin v areálu KOVOZOO Staré Město u Uherského Hradiště. Zde bude zajištěno parkování historických vozidel včetně doprovodných vozidel na střeženém parkovišti v uzavřeném objektu s ostrahou.

Pro účastníky soutěže, kteří dorazí až v sobotu 22.8. 2020 bude prezence probíhat tradičně přímo na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti v čase od 9:00 do 10.30.

Účastníci jsou odpovědni za řádný technický stav svého vozidla dle zákona č. 56/2001 Sb. Pořadatel má právo nepřipustit vozidlo na start pro špatný technický nebo estetický stav bez náhrady.

Každý z účastníků je povinen předložit při přejímce posádky doklady řidiče i vozidla, potvrzení o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelenou kartu). Všichni jezdci i spolujezdci na motocyklu i v sidecaru musí absolvovat jízdu v předepsané přilbě, nikoliv v kukle.

 

 1. Přihlášky

Uzávěrka přihlášek je 22. 7.2020. Aktuální informace o přihláškách, registracích a další dokumenty jsou uvedeny na www stránkách https://vccuh.cz/veterani-moravskym-slovackem/. Řádně vyplněné přihlášky zasílejte výhradně elektronicky na email: info@vccuh.cz.

Pořadatel může odmítnout registraci účastníka bez udání důvodů.

 

 1. Startovné

Startovné je nutno uhradit po potvrzení rozhodnutí o přijetí účastníka do soutěže předem na účet VCCUH, uvedený v pokynech přihlášky.Pro všechny kategorie vozidel i motocyklů činí 900 Kč za 1. osobu posádky.Za každou další osobu posádky činí startovné 500 Kč.V ceně startovného je zahrnuto stravování pro přihlášené účastníky a další osoby posádek.

 

 1. Časový harmonogram

pátek 21. 8. 2020

                16:30 – 18:00     Prezence, technická přejímka, rozprava, areál KOVOZOO

                 od 18:00               Večeře pro účastníky, areál KOVOZOO

                 19:00- 19:30        Odvoz účastníků na ubytování

 

sobota 22. 8. 2020

                07:30 – 08:00     Svoz účastníků z ubytování do KOVOZOO

                08:00 – 08:30     Snídaně, vyzvednutí vozidel, areál KOVOZOO

                09:00                    Zahájení akce, Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

 

11:00 – 12:00      Start Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

11:15 – 12:15      Průjezd vozidel Zámeckou zahradou v Buchlovicích

12:00 – 13:00      Příjezd na náměstí do Bzence

12:00 – 14:00      Oběd

13:00 – 15:00      Prohlídka Zámeckých vinných sklepů,odjezdz Bzence směr Strážnice, Blatnice pod. Sv. Antonínkem, Letecké                                             muzeum Kunovice

16:00 – 17:00       Příjezd do cíle v areálu KOVOZOO Staré Město

18:00 – 19:00       Večeře pro účastníky, areál KOVOZOO

19:30 – 20:00       Vyhlášení výsledků

20:20 hod.            Slavnostní zakončení soutěže 20.ročníku Veteráni Moravským Slováckem

21:00                     Soukromá afterpartypro účastníky a pořadatele

 

 1. Kontakty

Organizační výbor:             Ing.Bohumil Bořecký          tel: 736 624 242

                                               Svatopluk Vaďura               tel: 607 136 705

Ředitel soutěže                      Roman Mitáček                tel: 608 005 717                                

 

 1. Ceny

Každý z účastníků obdrží sadu upomínkových předmětů, a pamětní list.Zvláště budou oceněni výherci jednotlivých kategorií.Dále budou vyhodnoceni: nejvzdálenější účastník, nejstarší účastník, nejkrásnější historický automobil, nejkrásnější historický motocykl, nejstylovější oblečení.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Je třeba zdůraznit, že akce „Veteráni Moravským Slováckem 2020“ je jízda za běžného silničního provozu. Každý účastník musí dbát na to, aby neohrozil sebe ani nikoho z ostatních účastníků nebo diváků. Způsob jízdy musí být v souladu s pravidly silničního provozu. Každý účastník je povinen bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a dbát všech pokynů pořadatelů. Rovněž je třeba dodržovat veškerá zvýšená hygienická opatření a platná vládní nařízení. V případě porušení těchto pravidel si pořadatel vyhrazuje právo na vyloučení účastníka, který tyto pravidla porušil.

Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za škodu na zdraví, věcech či majetku způsobené účastníky.

 

Pořadatel si vyhrazuje právojakékoli změny programu, trasy,a v případě nezbytnosti, nebo vyšší moci odvolat akci.

 

V Uherském Hradišti dne 23. června 2020

Předseda klubu:

Ing. Jaroslav Vojtěšek

plakát vccuh_1