Zápisy ze schůzí

Schůze Slováckého veteran car clubu Uherské Hradiště:

Kdy : každou poslední neděli v měsíci (mimo červenec a prosinec).
2021 = / 26.1. / 23.2. / 29.3. / 26.4. /31.5. /27.6. / 05.9. /  26.9. / 31.10. / 28.11.
Čas/místo : 9.30 hod./ Jídelna Kovosteel Staré Město /

 

Zápis ze schůze ze dne 05.09.2021.
Program:úvod a přivítání

 • úvod přivítání
 • gratulace oslavenci Josefu Dosedělovi, po které následovalo občerstvení
 • informace o akcích, které se udály za uplynulé období (p. Pavelka setkání paromilů v Hradci, p.Dědeček se zůčastnil akce Z lázní do lázní p.Gajdošík získal pohár ve Slavkově, také proběhlo setkání veteránů v Holešově kde získal cenu náš nový člen p. Gabriel s vozem Standard Ten)
 • zpráva o předání finanční podpory pro tornádem postiženého člena p. Hrabčíka
 • informace o akcích, které nás čekají – Sraz veteránů na Žlutavě, akce Ostrovánky u Kyjova, kterou spojíme s naší cílovou jízdou.
 • další akce co nás čeká je setkání v Kovozoo 3.října 2021
 • dalším bodem bylo oznámení termínu dokončení nového muzea veteránů a to květen 2022
 • příští schůze 26.09. 2021

-SV-


Zápis ze schůze ze dne 27.06.2021.
Program:úvod a přivítání

 • zhodnocení období Covidu
 • p. Trusík podal informace o novinkách k testacím a jejich registrace v systému
 • seznámení s hospodařením klubu za minulé období
 • schválení o poskytnutí daru pro postiženou oblast katastrofou na Hodonínsku – jednohlasně bylo schváleno
 • příští schůze 29.8. 2021

-SV-


Zápis ze schůze ze dne 09.08.2020.
Program:

 • úvod
 • seznámení s programem soutěže
 • informace pro vedoucí průjezdných kontrol
 • rozdělení členů na jednotlivá místa trasy
 • zajištění hladkého průběhu celé akce

-SV-


Zápis ze schůze ze dne 28.06.2020.
Program:

 • úvod a přivítání
 • zhodnocení cílové jízdy konané 7.6. z Velehradu na Babí Horu
 • seznámení s průběhem příprav na soutěž klubu Veteráni Moravským Slováckem a seznámení s propozicemi
 • diskuze a přednáška na téma zdravotních rizik související při organizaci naší soutěže
 • závěr a bujará diskuze

-SV-


Zápis ze schůze ze dne 31.05.2020.
Program:

 • úvod a přivítání po delší pauze
 • informace k akci Cílová jízda (ZMĚNA – sraz před bazilikou Velehrad, respektování utvořených skupinek při návštěvách lapidaria, baziliky a klášterních zahrad při komentovaných prohlídkách.
 • proběhlo hlasování o konání akce Veteráni Mor. Slováckem 2020 se závěrem 46 členů pro, 9 členů nesouhlasilo a 4 členové se zdržely
 • pokud bude omezení pohybu osob  bude se konat náhradní akce v Kovozoo bez ůčasti veřejnosti.

-SV-


Zápis ze schůze ze dne 23.02.2020. Přítomných 69 členů a 4 omluveno, .. neomluveno.
Program:

 • úvod a přivítání
 • nabídka renovátorské fi. Novitech
 • info pro vystavovatele vozidel v muzeu a ke kartám pro vstup do KOVOZOO
 • info z uzávěrky financování klubu
 • novinky ze schůze VCCČR která proběhla 8.2. – novela zákona, petice sepsaná pro vyjednávání
 • byl oznámen termín pro otevření nových prostor muzea na 11.10.
 • akce otevírání pramenů Luhačovice průběh je v jednání
 • akce Lednice průběh dle předchozích let beze změn
 • termín cílové jízdy 7.6.
 • Jízda králů Hluk 5.7. motocykly vítány
 • info k soutěži Veteráni Mor. Slov. registrace on-line, trasa – Buchlovice, Bzenec oběd, Velká n. Vel., Kunovice, Kovozoo SM
 • gratulace p Mazáčovi k životnímu jubileu
 • závěrem debata na různé – zveřejnění seznamu členské základny, spuštěny stránky klubu na Facebook

 -SV-


Zápis ze schůze ze dne 26.01.2020. Přítomných 71 členů a 7 omluveno, .. neomluveno.
Program:

 • úvod a přivítání členů v novém roce
 • bilancování akcí v loňské sezoně
 • informace o členské základně (noví členové, zrušení členství neaktivním členům)
 • oznámení předběžných termínů našich akcí – Luhačovice, Lednice, cílové jízdy
 • nástřel trasy letošní soutěže Veteráni Mor. Slov. 
 • info o zavedení povinného EET
 • novinky k testacím a prodlužování průkazů HV
 • Info z jednání s ministerstvem dopravy ze školení test. komisařů
 • termín dodání košil posunuto o dva měsíce
 • závěrem debata na různé

 -SV-